Nederlandse werknemers gelukkig met hun werk, maar niet met hun werkgever

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden met het werk dat ze doen, maar niet met de organisatie waarin ze werken. Nederlandse werknemers geven hun werkbetrokkenheid dan ook een 7,8 score en de betrokkenheid bij een bedrijf ‘slechts’ een 6,5.

Er blijkt geen verschil te zijn in werkgeluk tussen mannen en vrouwen, grootte van de organisatie, hoe lang iemand in dienst is, uit welke sector iemand afkomstig is (profit/ non-profit) of hoe oud men is. Zo blijkt uit een recent onderzoek onder 624 Nederlandse bestuurders, managers en medewerkers.

Er is wel een verschil te vinden bij het functieniveau: hoge geplaatste respondenten (directie, Sr. Managers) zijn beduidend tevredener met hun werk en de organisatie en schatten het niveau van de eigen organisatie dan ook hoger in.

Ivoren toren?

“Het zou zo maar kunnen zijn dat directie en senior managers zich in een ‘ivoren toren’ bevinden, waardoor ze onvoldoende weten van en aangesloten zijn op wat er op de werkvloer speelt,” aldus dr. André. de Waal MBA van het HPO Center die samen met dr. Robert Goedegebuure van StatMind Management Research & Development en Harold de Wit MSc van Driessen HRM verantwoordelijk is voor het onderzoek.

Eerder onderzoek wees uit dat directieleden en managers een doorslaggevende rol hebben bij het al dan niet slagen van een transformatie naar een excellente en aantrekkelijke organisatie. De onderzoekers adviseren dan ook om zo snel mogelijk in contact te komen met alle organisatieniveaus.

Bron: HR-praktijk