Haal meer potentieel uit je werknemers!

Organisaties door heel Nederland kunnen veel meer uit het pontentieel van hun werknemers halen. Van medewerkers binnen Nederland geeft ‘slechts’ 12% aan dat de werkgever het beste uit hen haalt. Deze medewerkers werken bij ‘topperformers’. Organisaties die de medewerkers weten te verbinden met waar de organisatie voor staat en gaat en dus hun basis ook meer op orde hebben.

Integron heeft onlangs voor de negende keer het jaarlijkse werkbelevingsonderzoek uitgevoerd. Daarbij geeft bijna 40% aan bij een werkgever te werken die niet of nauwelijks het beste weet te halen uit zijn medewerkers. Integron-directeur Stephan van Gelder reageert dan ook stellig: ‘’Er is werk aan de winkel’’, na duiding van de cijfers.

Loyaliteit is ook een zorg

Het deel van de medewerkers dat hun organisatie als werkgever in sterke mate aanbeveelt blijft steken op 19%. Daar staat tegenover dat 33% dit in zwakke mate of niet doet.  Waardoor komt dit? Van Gelder: ‘Waar organisaties in het bijzonder alert op moeten zijn, zeker in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, is dat 28% van plan is om in het komende jaar te solliciteren naar een baan bij een andere organisatie’. Net als bij de intentie om de werkgever aan te bevelen is er een grote groep die te verleiden is met een baanaanbod dat gelijk is aan welke de medewerker nu heeft. 2 op de 5 werkenden kiest dan toch voor die nieuwe baan. ‘Niet alleen het medewerkerpotentieel is dus een zorg, datzelfde geldt voor hun loyaliteit.’

Mogelijk is de ervaring van werkdruk een verklarende factor voor het beperkt ontsluiten van medewerkerpotentieel. Bijna een derde (32%) geeft aan dat de werkdruk te hoog is. Bij medewerkers die ouder worden en langer in dienst zijn, is het niveau van werkdruk nog hoger. ‘Deze groep bulkt van de kennis en ervaring. Organisaties die deze mensen op de juiste wijze inzetten halen veel meer uit hun medewerkers. Menselijk kapitaal is überhaupt het waardevolste dat er is voor elke organisatie die een topperformer wil zijn of worden.’

Waarom is de werktevredenheid gedaald?

De gemiddelde tevredenheid van werkend Nederland is van 7,0 in 2016 gedaald naar een 6,7 dít jaar. Ook een daling van werkplezier en voldoening die men uit werk haalt is een logisch gevolg van deze trend. De vraag wat er goed gaat in het organiseren van werkbeleving is na al de bovenstaande constateringen te rechtvaardigen: ‘De gemiddelde werkgever biedt een organisatie waarin werkzekerheid, een prettige werkomgeving en voldoening geen gegeven blijken. Zij kunnen veel leren van de topperformers, omdat medewerkers zich daar meer verbonden voelen met de koers van de organisatie, betere communicatie en samenwerking ervaren en waardering van de leidinggevende krijgen’. Voldoening is dan natuurlijk in het bereik. ‘De medewerker slaagt er bij topperformers vaker in het beste van zichzelf te geven en het enthousiasme en de loyaliteit zijn er sterker aanwezig. Tel uit je winst’.

Meer en meer organisaties begrijpen dat de basis op orde moet zijn om het collectief presteren naar een hoger niveau te brengen.  ‘In gesprekken met organisaties die hun medewerkerpotentieel onvoldoende benutten, haal ik vaak voorbeelden van onze klanten aan die hier succesvol aan hebben gewerkt om te illustreren dat verbetering mogelijk is. En verbetering ís mogelijk,’ besluit van Gelder.

Bron: HR ZONE